สธ.ตั้งเป้ากวาดล้าง`พิษสุนัขบ้า`ให้หมดจากประเทศ

“กระทรวงสาธารณสุข” ตั้งเป้าเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมติดตามผู้สัมผัสมารับวัคซีนได้ครบ 100% หวังกวาดล้างให้หมดจากประเทศ จากข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561-กุมภาพันธ์ 2561 พบสุนัข-แมวเป็นพิษสุนัขบ้า 247 ตัว สูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 1.5 เท่า และพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่จังหวัดสุรินทร์และสงขลา ทั้งสองรายถูกลูกสุนัขกัด เห็นว่าเป็นแผลเล็กน้อย และไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีน

จึงได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดมาตรการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ให้ดำเนินการตาม “มาตรการ 1-2-3” ดังนี้
1.กรณีที่พบสัตว์ป่วย ให้กรมปศุสัตว์และกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข่าว สอบสวน ควบคุมโรคร่วมกัน 2.ติดตามผู้สัมผัสโรคมารับวัคซีน ภายใน 2 วัน 3.สอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ แจ้งข้อมูล และฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดเหตุ ในรัศมีอย่างน้อย 3 กิโลเมตร และให้เพิ่มความเข้มข้นหากพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยในระดับจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สอบสวน ค้นหา ติดตาม ทั้งคนและสัตว์ในทุกอำเภอ เพื่อลดจำนวนคนถูกกัดในพื้นที่เสี่ยง ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ส่ง อสม. เคาะประตูบ้าน ทำการสื่อสารความเสี่ยงในวงกว้าง และให้วัคซีนรอบจุดเกิดโรค ในส่วนของระดับอำเภอและตำบลใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ดำเนินการ เป้าหมายของมาตรการเร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าคือ ค้นหาติดตามผู้สัมผัสทุกคนมารับวัคซีนได้ครบ 100% ลดจำนวนคนถูกกัดในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์ เร่งรัดการควบคุมโรคในพื้นที่โรคเกิดโรคในสัตว์อย่างเข้มข้น โดยขอร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ นำสุนัข-แมวไปรับวัคซีนเป็นประจำทุกปี ทำหมัน และเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่นำไปทิ้งในที่สาธารณะเพิ่มภาระให้สังคม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth